infolinia: +48 34 344 60 30
 • język migowy
Strona główna/Kontakt/Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Priorytetowym celem A&D ZAMMED Zakład Rehabilitacji Leczniczej Adrian Zamora, Damian Zamora Spółka Jawna jest przetwarzanie informacji związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z gwarancją zachowania pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Stając na stanowisku, że informacja jest strategicznym zasobem każdej organizacji, wdrożony został System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Naszym pacjentom i ich rodzinom pragniemy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności lub zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji.
Problematyka ochrony informacji odgrywa istotną role w świadomości Wspólników, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez Placówkę i leży w kompetencjach osób w niej zatrudnionych.

A&D ZAMMED Zakład Rehabilitacji Leczniczej Adrian Zamora, Damian Zamora Spółka Jawna zapewnia bezpieczeństwo informacji poprzez:

 • stałe zarządzanie ryzykiem, na które składa się:
  • klasyfikacja zasobów i ich wartości,
  • indentyfikacja stopnia zagrożeń i ich następstw przy uwzględnieniu kryteriów takich jak skutki utraty informacji, miejsce występowania,
  • określanie działań zabezpieczających zasoby,
 • zarządzanie zmianami, na które składa się analiza wpływu zmian na poziom bezpieczeństwa oraz zapewnienie pełnej koordynacji podczas występowania zmian,
 • zarządzanie ciągłością organizacji poprzez określanie i wdrażanie instrukcji i procedur awaryjnych.

Głównymi celami stawianymi dla Systemu Zrządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023 są:

 • zapewnianie zgodności z prawem i obowiązującymi przepisami prawnymi, regulacyjnymi i innymi,
 • ochronę systemów przetwarzania informacji przez nie uprawnionym dostępem lub zniszczeniem,
 • stałe podnoszenie świadomości pracowników,
 • zmniejszanie ryzyka utraty informacji,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w ochronę informacji.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest zapewnienie środków niezbędnych do realizacji postawionej Polityki Bezpieczeństwa Informacji, wyznaczenie i aktualizacji celów, stosowania zabezpieczeń oraz technik zabezpieczeń, a także świadomość Wspólników oraz pracowników o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Tak opisaną i wdrążoną Politykę wraz z pracownikami będziemy promować i stosować z należytą starannością oraz będę dbać o jej aktualności. Zamora Damian, Zamora Adrian

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
jpeg 2024-04-18 Polityka bezpieczeństwa informacji - wersja niedostępna cyfrowo
ilość pobrań: 5
Polityka bezpieczeństwa informacji - wersja niedostępna cyfrowo 4.05MB -
do góry